ECRIS – European Criminal Records Information Services (Európske informačné služby registrov trestov)

Slovenské výpisy z registra trestov

ECRIS poskytuje výpisy z registra trestov pre uchádzačov o zamestnanie a iné osoby v 25 krajinách Európskej Únie.

Tento systém vám umožní požiadať o výpis z registra trestov pre určenú osobu, (napr: uchádzača o zamestnanie, zamestnanca, potenciálneho nájomníka, opatrovateľku) na Slovensku a v iných krajinách zahrnutých do ECRIS . Kliknite sem pre úplný zoznam krajín.

 

Je to jednoduché!

1 Požiadajte kandidáta o vyplnenie 2-stránkovej žiadosti.
2 Odošlite nám naskenovanú žiadosť e-mailom a originál zašlite poštou.
3 Po vybavení žiadosti (zvyčajne pár dní) vám zašleme kópiu výpisu e-mailom. (Originál je možné zaslať poštou)

 

Je to autentické!

Výpisy Registra trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej Republiky sú vrámci tohto systému na žiadosť sprístupnené registru trestov ostatných členských krajín. Takto obdržaný výpis je následne skontrolovaný a opečiatkovaný zamestnancom registra v príslušnej členskej krajine. Pre ukážku vzorového výpisu kliknite sem.

 

Je to legálne!

Proces získavania výpisov z registra trestov je v súlade s platnou legislatívou Európskej Únie. Výpis môžete použiť pre zamestnanie alebo iné účely ktoré povoľuje zákon vo vašej krajine, a to napríklad pre overenie beztrestnosti:
– uchádzačov o prácu
– zamestnancov
– dodávateľov
– opatrovateľky
– nájomníkov
… a ďalších.

Uchádzate sa o zamestnanie? Preukážte zamestnávateľovi svoju beztrestnosť požiadaním o vlastný výpis z registra trestov prostredníctvom ECRIS. Pre viac informácií, kliknite na Kandidáti.