ECRIS – European Criminal Records Information Services
(Informationsservice för effektivt utbyte av brottsregister mellan medlemsstater inom EU)

 

Koll av brottsregister i Sverige

ECRIS tillhandahåller koll av brottsregister vid anställningsansökningar och om andra individer i 25 av länderna inom den Europeiska Unionen.

Du kan beställa ett utdrag ur brottsregistret angående en individ (t.ex. en kandidat, en anställd, en potentiell hyresgäst, en barnsköterska, etc.). I Sverige, eller vilket annat land som helst inom ramarna för avtal. Klicka här för att se den fullständiga listan.

 

Det är Enkelt!

1 Låt kandidaten fylla i ett två-sidigt ansökningsformulär.
2 Scanna in detta och skicka per mejl till oss samt sänd formuläret per post till oss.
3 När det är behandlat (normalt inom ett par dagar) kommer vi mejla det scannade certifikatet
(utskriven kopia kan fås per post)

 

Det är Autentiskt!

Certifikatet från det svenska brottsregistret erhålls från det svenska centrala Brottsbelastningsregistret via deras motsvarande organisation i annan medlemsstat inom EU. Certifikatet är attesterat med en vattenstämpel av handläggare vid polismyndighetens belastningsregister. Klicka här för att se ett exempel.

 

Det är helt lagligt!

Förfarandet för att få ett utdrag ur belastningsregistret med certifikat är helt i enlighet med EU’s stadgar.
Med reservation för stadgar i ditt land kan du använda certifikatet för anställning eller andra ändamål som faller inom lagens ramar. Detta kan innebära att man gör en koll i brottsregister angående:
– Kandidat för anställningen
– Arbetsgivaren
– Leverantör
– Barnsköterska
– Hyresgäst
… eller övrigt.

Är du arbetssökande? Visa din potentiella arbetsgivare att du är en proaktiv anställd som visar att du inte har något förflutet med kriminella aktiviteter och att du inte blivit dömd i rättegång till något, genom att själv beställa en ECRIS rapport. Klicka Kandidater för att få mer information.