ECRIS – European Criminal Records information Services (Euroopa Õigusrikkumise Juhtumite Informatsiooni Teenused)

Eesti Õigusrikkumise Juhtumite Päring

ECRIS pakub õigusrikkumise juhtumite päringut tööotsijate ning teiste isikute kohta 25 Euroopa Liidu riikides.

Teil on võimalik nõutava isiku kohta õigusrikkumise juhtumite päringut tellida (nt. tööotsija, töötaja, potentsiaalne üürnik, lapsehoidja, jt.) Eestis või teistes riikides. Klikkige siia täieliku loetelu vaatamiseks.

 

See on lihtne!

1 Kandidaadil tuleb kahe-lehekülgsete taotluse vormi täita.
2 Skaneerige täidetud vormi ja edastage meile emaili teel, aga paberkandjal olevat vormi saatke meile posti teel.
3 Pärast kontrolli lõpetamist (tavaliselt kahe päeva pärast) me saadame teile tunnistust emaili teel (paberkandjal olevat koopiat saame posti teel saata).

 

See on täiesti usaldatav!

Eesti õigusrikkumise juhtumite päringu tunnistus on saanud Eesti peamise kuritegeliku registrist – Karistusregister ja registri euroopa riikides olevatest esindustest. Tunnistus on õigusrikkumise juhtumite kontrolli büroo ametnikute pitsatiga kinnitatud. Klikkige siia näidise vaatamiseks.

 

See on legaalne!

Õigusrikkumise juhtumite päringu tunnistuse saamise protsess on Euroopa seadustele vastav. Teil on võmalik tunnistust teistel eesmärkidel kasutada, riigi seaduste korralduse sõltuvalt. See tähendab päringu tegemine isikute kohta:
– Tööotsija
– Töötaja
– Tarnija
– Lapsehoidja
– Üürnik
– Mingi teine isik

Kas Te olete tööotsija? Tellige oma tunnistust ja tõestage oma tööandjale et olete hea tööotsija ning teil kurja kavatsust ei ole. Klikkige Kandidaadid rohkem info saamiseks.