ECRIS – European Criminal Records Information Services (Informační služby z evropských rejstříků trestů)

Zkontrolovat český Rejstřík trestů
ECRIS poskytuje kontrolu a prověření uchazečů o zaměstnání a dalších osob v Rejstříku trestů ve 25 zemích Evropské unie.

Můžete si objednat prověření osoby v Rejstříku trestů (může to být uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec, potencionální nájemce, chůva atd.) v České republice nebo v jakékoliv jiné podporované zemi. Pro zobrazení kompletního seznamu zemí klikněte
zde.

Je to snadné!

1 Požádejte uchazeče o vyplnění dvoustránkového formuláře.
2 Elektronickou kopii nám pošlete emailem a vytištěnou kopii poštou.
3 Až vše vyřídíme (obvykle nám to zabere jen pár dní), pošleme vám výpis z Rejstříku trestů emailem (a jeho vytištěnou kopii poštou).

 

Je to originál!

Rejstřík trestů z jiného členského státu EU získává český výpis z rejstříku trestů z centrální evidence trestů České republiky – Rejstříku trestů. Výpis ověřují (popř. opatří ověřovací doložkou) pracovníci rejstříku trestů. Pro názornou ukázku klikněte zde.

 

Je to legální!

Proces získání výpisu z rejstříku trestů je v souladu s příslušnými právními předpisy EU. V závislosti na právních normách ve vaší zemi můžete výpis z Rejstříku trestů využít na prověření nového zaměstnance nebo na jakékoliv jiné, zákonem povolené účely. Tímto způsobem tedy můžete prověřit případnou kriminální minulost například u:
– uchazeče o zaměstnání
– zaměstnance
– dodavatele
– chůvy
– nájemce
… a dalších.

Ucházíte se o nějaké zaměstnání? Ukažte svému zaměstnavateli, že jste proaktivní zaměstnanec bez záznamu v rejstříku trestů tím, že si díky ECRIS pořídíte svůj vlastní výpis. Klikněte na odkaz Kandidáti a dozvíte se více.