ECRIS – European Criminal Records Information Services (Eвропейска информационна система за съдимост)

Български Регистър за Съдимост

ECRIS поддържа регистър за съдимост на кандидати за работа или други граждани от 25 страни-членки на Европейския Съюз. ECRIS позволява електронна връзка между базите данни на регистрите за съдимост на всички държави членки.

Можете да заявите проверка на съдебното минало на всеки човек (например: потенциален кандидат за работа, настоящ служител, бъдещ наемател, бъдещ квартирант, бавачка и тн.) от България или някоя друга държава-членка на ЕС от заложените 24. Кликнете тук, за да видите пълния списък.

 

Лесно е! Има само 3 стъпки:

1 Кандидатът трябва попълни формуляр от 2 страници.
2 Да сканира формуляра и да ни го изпрати по e-mail, а хартиения оригинал на екземпляра- по поща.
3 След като процедурата е завършена (обиковено трае няколко дена), ние ще ви изпратим обратно по e-mail сканирания сертификат (а оригинала-по поща).

 

Напълно достоверно е!

Българското свидетелство за съдимост се взема от Централно бюро “Съдимост” при Министерство на правосъдието в България чрез съответните колеги от други държави-членки на Европейския Съюз. Свитеделството се заверява с мокър печат от служители от Бюрото по Съдимост. Кликнете тук, за да видите образец.

 

Легално е!

Процесът по получаване на свидетество за съдимост е напълно в съответствие с европейското законодателство. В зависимост от законите във вашата страна, може да използвате този документ за кандидатстване за работа или всяка друга цел, позволена от закона. Това означава, че свидетелството може да се използва да проверяване на криминалната история на всеки:
– Нов кандидат за работа
– Настоящ служител във вашата компания
– Търговец
– Бавачка на вашите деца
– Бъдещ наемател на жилище
-Бъдещ съквартирант
– Медицински служители в болнични заведения
-Преподавател в училище
-Попечител
-Възпитател в ранна детска възраст
-Служител или доброволец в институция, грижеща се за стари хора

… и още много други.

 

Искате да кандидатствате на нова работа? Покажете на бъдещия си работодател, че сте надежден кандидат с чисто съдебно минало и заявете вашето свидетелство в ECRIS.
Кликнете на Кандидати